Skip to main content
Onderzoek

11. Creatieve incubatie?

By 27 januari 2023februari 23rd, 2023No Comments

Wat gebeurt er tijdens creatieve incubatie?
Veel creatieven zeggen dat ze hun werk soms aan de kant te leggen, om dan later plots een inval te krijgen voor een goede oplossing. Diverse meta-studies tonen dit zogenaamde incubatie-effect aan [3, 5, 7, 8 en 12]. Maar wat er precies tijdens een incubatie-interval in ons brein gebeurt, is nog niet helder. Wel zijn er diverse theoriën.

Unconscious work theorie
De unconscious work theorie (ook wel thought theorie) zegt dat ons brein in staat is om taken uit te voeren zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Het onbewuste brein zou beter zijn in het uitvoeren van complexe opdrachten waarbij veel variabelen overwogen moeten worden [6 en 10].

Conscious work theorie
De conscious work theorie veronderstelt dat juist het ontbreken van bewuste gedachten zou de creativiteit versterken. Bijvoorbeeld omdat het brein even rust krijgt om op te laden [6].

Forgetting-fixation hypothese
De forgetting-fixation hypothese (ook wel set-breaking theory) stelt dat we ons soms kunnen gaan fixeren op verkeerde oplossingen. Het incubatie-interval ons dan de tijd geeft om deze te vergeten, zodat de goede oplossingen toegankelijk worden. In een onderzoek werd bij steeds langere incubatie-periodes een toename gevonden van vergeten foutieve oplossingen [13]. Deze theorie verklaard het incubatie-effect dus doordat we ontsnappen aan contraproductieve pogingen door op te houden de verkeerde richting in te gaan en een zekere fixatie op een verkeerde manier van denken los te laten. Fixatie kunnen we ook begrijpen als de bekende weg, het onbewust en automatisch gebruiken van een (impliciete) strategie die ooit in een soortgelijke situatie werkte, maar nu niet de oplossing is. [09]

Spreading activation theorie
Spreading activation theorie suggereert dat de activatie van een zenuwcel zich verspreid naar andere zenuwcellen die ermee verbonden zijn, waardoor de kans toeneemt dat ook zij zullen vuren. Het zou een verklaring kunnen zijn voor associatie (zie volgende artikel) en hoe activering van een idee ons dingen doet herinneren aan zaken die met dit idee te maken hebben. Als we een probleem opzij leggen, triggert relevante informatie uit de omgeving misschien de herinnering aan delen van de oplossing die eerst ontoegankelijk waren [2 en 14]. Deze theorie zou ook een verklaring kunnen zijn voor zogenaamde priming effecten.

Priming effects
Priming is het verschijnsel dat een prikkel een snellere of sterkere reactie in het brein oproept, als die stimulus eerder waargenomen is [1, 15]. We lijken al creatiever te worden als we vooraf ‘geprimed’ worden met woorden als verbeelding, originaliteit, vernieuwing, inventiviteit, inspiratie, creatviteit, anders, onconventioneel, visie en divergent [11]. Misschien dat bewuste inspanning om oplossingen te bedenken in de preparatie fase, relevante delen van het brein warm maakt om tijdens de incubatie al sluimerend tot een oplossing te komen.

Neuropsychologisch onderzoek toont aan dat een Eureka! vaak gepaard gaat met een plotse toename van de activiteit in de prefrontale cortex en een afname van activiteit in de amygdala (betrokken bij emotie en angst). De neuronen in specifieke hersengebieden gaan plotseling vuren boven een bepaalde drempelwaarde, waardoor we ons bewust worden van een idee dat we feitelijk onbewust hadden bedacht [4].

Bronnen
01] American Psychological Association. (n.d.). Apa Dictionary of Psychology. American Psychological Association. Retrieved January 25, 2023, from https://dictionary.apa.org/priming.

02] American Psychological Association. (n.d.). Apa Dictionary of Psychology. American Psychological Association. Retrieved January 25, 2023, from https://dictionary.apa.org/spreading-activation.

03] Borella, E., De Beni, R., & Lavorato, D. (2017). Incubation and problem solving: A meta-analytic review. Intelligence, 57, 1-13.

04] Bowden, E. M., & Beeman, M. (2005). Aha! Insight experience correlates with solution activation in the right anterior temporal lobe. Psychological Science, 16(10), 717–724.

05] Dodds, R. D., Ward, T. B., and Smiths, S. M. (2003). “Incubation in problem solving and creativity,” in The Creativity Research Handbook (Vol. 3), ed. M. A. Runco (Cresskill, NJ: Hampton).

06] Dijksterhuis, A., & Nordgren, L. F. (2006). A Theory of Unconscious Thought. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 95–109.

07] Guillaume, Y., Lubart, T., & Rouzies, D. (2016). The incubation effect in creativity: A meta-analysis. Journal of Creative Behavior, 50(4), 243-265.

08] Kaufman, J. C. (2015). The effect of incubation on problem solving: A meta-analysis. Journal of Creative Behavior, 49(1), 1-18.

09] Mitch, W. (2020, September 3). Forgetting fixation also set breaking – creativity. Mitch Medical. Retrieved January 25, 2023, from https://www.mitchmedical.us/creativity/forgetting-fixation-also-setbreaking.html.

10] Ritter, Simone & Dijksterhuis, Ap. (2014). Creativity – The Unconscious Foundations of the Incubation Period. Frontiers in human neuroscience. 8. 215. 10.3389/fnhum.2014.00215.

11] Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (1999). The influence of priming on creativity: Can a word unconsciously prime creative ideas? Journal of Creative Behavior, 33(3), 167-182.

12] Sio, Ut Na & Ormerod, Thomas. (2009). Does Incubation Enhance Problem Solving? A Meta-Analytic Review. Psychological bulletin. 135. 94-120. 10.1037/a0014212.

13] Smith, S.M., Blankenship, S.E. Incubation effects. Bull. Psychon. Soc. 27, 311–314 (1989).

14] Yaniv, I. & Meyer, D. (1987). Activation and metacognition of inaccessible stored information: Potential bases for incubation effects in problem solving. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 13, 187-205.

15] Wikipedia-bijdragers. (2021, 23 december). Priming (geheugen). Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Priming_(geheugen).

Professionals kunnen creatief denken trainen. Bij creatief denken gaat het erom dat je problemen als uitdagingen gaat zien, dat je technieken traint om voor die uitdagingen efficiënt honderden ideeën te bedenken om vervolgens met de beste ideeën aan de slag te gaan.

Wil je daar meer over weten? Klik dan hier! Of bel me geheel vrijblijvend: 0497 700228Vond je deze post verhelderend? Geef me een like, laat een comment achter en deel met je connecties!  Hebben wij nog geen connectie ? Stuur me dan gerust een verzoekje en #letsconnect, want ik leer graag leuke mensen kennen.

#professionals #ondernemen #training #creativiteit #winstidee

Hallo! Leuk dat je mijn berichtje leest, ik ben Bas van Meegen en mijn onderneming heet Winstidee. Met Winstidee help ik ondernemende professionals effectievere idee bedenkers en probleem-oplossers te worden. Je kunt je project of onderneming een boost geven met een goed idee. Ik geloof dat professionals creatiever kunnen worden, door kennis te nemen van de geheimen uit de wereld van creatie en innovatie. Met creatieve denkvaardigheid zijn ze beter toegerust voor de uitdagingen in een wereld die steeds sneller steeds complexer wordt. Dit kan met de juiste methode en het trainen van de juiste houding, kennis en vaardigheden.