Skip to main content
OnderzoekUitgelicht

9. In welk domein ben jij creatief?

By 15 januari 2023No Comments

In welk domein ben jij creatief?
Veel kunstenaars zijn slecht in business. Waarom gebruiken ze hun creativiteit niet, om goed te kunnen leven van hun werk?

Creativiteit, ofwel het vermogen om iets nieuws of origineels te produceren [1], is natuurlijk niet voorbehouden aan kunst, muziek en literatuur. Het is ook van groot belang in veel andere domeinen, zoals in de wetenschap, de technologie, het bedrijfsleven en het onderwijs.

In de literatuur worden verschillende domeinen genoemd waarin creativiteit van groot belang is: in het bedrijfsleven, waar creativiteit kan leiden tot innovatie en concurrentievoordeel [2]; in de wetenschap, door het vermogen om nieuwe ideeën te genereren en bestaande theorieën te herzien [3]; in de kunst, voor het maken van originele en indrukwekkende werken [4] en in het onderwijs, om studenten te stimuleren nieuwe ideeën te ontwikkelen en buiten de gebaande paden te denken [5].

Er zijn diverse theorieën die overwegen hoe creativiteit zich manifesteert over diverse domeinen. Net zoals Howard Gardner’s theorie meervoudige intelligenties voorstelt [6][7][8] zouden er diverse soorten van creativiteit kunnen bestaan: intrapersoonlijk (zelf-inzicht), interpersoonlijk (sociale interactie met anderen), visueel-ruimtelijk, natuurlijk, taalkundig, logisch-wiskundig, lichamelijk kinesthetisch (beweging) en muzikaal. De werkelijkheid is waarschijnlijk toch ingewikkelder.

Volgens het Componential Model of Creativity [9] ontstaat creativiteit door de interactie van 3 componenten: expertise (lees domein), creatieve denkvaardigheid en de intrinsieke motivatie om een taak te volbrengen. Volgens dit model kun je dus zonder kennis van een domein niet (echt) creatief zijn binnen dat domein, zelfs al heb je wel creatieve vaardigheden. En iemand die “interpersoonlijk creatief” is, zet zijn sociale vaardigheid dus creatief in.

Kunstenaars die zich niet kunnen bedruipen, zijn natuurlijk wel creatief en ondernemend als het hun werk betreft. Maar om die creativiteit zakelijk in te zetten, ontbreekt ze de kennis van het zakelijke ondernemerschap (ander domein). En de meesten hebben ook helemaal geen zin in zakelijk ondernemen (motivatie).

Bronnen
1] Morris I. Stein (1953). Creativity and Culture. The Journal of Psychology, 36:2, 311-322.

2] Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press.

3] Simonton, D. K. (1999). Creativity in science: Chance, logic, genius, and zeitgeist. Cambridge: Cambridge University Press.

4] Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins.

5] Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity. New York: Free Press.

6] Kaufman, J. C. & Sternberg, R. J. (EDS.) (2019). The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge, United Kingom: Cambridge (University Press). p. 185

7] Gardner, H. (1993). Creating minds. New York: Basic Books.

8] Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.

9] Amabile, T. M. (1982). The social psychology of creativity. Springer-Verlag.

Professionals kunnen creatief denken trainen. Bij creatief denken gaat het erom dat je problemen als uitdagingen gaat zien, dat je technieken traint om voor die uitdagingen efficiënt honderden ideeën te bedenken om vervolgens met de beste ideeën aan de slag te gaan.

Wil je daar meer over weten? Klik dan hier! Of bel me geheel vrijblijvend: 0497 700228Vond je deze post verhelderend? Geef me een like, laat een comment achter en deel met je connecties!  Hebben wij nog geen connectie ? Stuur me dan gerust een verzoekje en #letsconnect, want ik leer graag leuke mensen kennen.

#professionals #ondernemen #training #creativiteit #winstidee

Hallo! Leuk dat je mijn berichtje leest, ik ben Bas van Meegen en mijn onderneming heet Winstidee. Met Winstidee help ik ondernemende professionals effectievere idee bedenkers en probleem-oplossers te worden. Je kunt je project of onderneming een boost geven met een goed idee. Ik geloof dat professionals creatiever kunnen worden, door kennis te nemen van de geheimen uit de wereld van creatie en innovatie. Met creatieve denkvaardigheid zijn ze beter toegerust voor de uitdagingen in een wereld die steeds sneller steeds complexer wordt. Dit kan met de juiste methode en het trainen van de juiste houding, kennis en vaardigheden.